Cân LP7516C Cân LP7516C

Cân Bàn 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn 300kg Sai Số 0.05kg Cân Bàn 500kg Sai Số 0.1kg

S000009 Cân đo lường 0 đ Số lượng: 1 cái


  • Cân LP7516C

  • Đăng ngày 29-11-2018 04:44:54 AM - 20882 Lượt xem
  • Giá bán: 0 đ

  • Cân Bàn 150kg Sai Số 0.02kg Cân Bàn 300kg Sai Số 0.05kg Cân Bàn 500kg Sai Số 0.1kg


Số lượng
Số lượng: 1 cái
 Từ khóa: cân bàn, sai số