Tất cả sản phẩm

 MẶT NẠ HÀN MẶT NẠ HÀN
800,000₫
 BƠM LỎNG BƠM LỎNG
9,000,000₫

BƠM LỎNG

9,000,000₫

 BỒN CO2 BỒN CO2
10,000,000₫

BỒN CO2

10,000,000₫

 THIẾT BỊ HÓA HƠI THIẾT BỊ HÓA HƠI
20,000,000₫
 VAN QF2D VAN QF2D
150,000₫

VAN QF2D

150,000₫

 VAN QF2C VAN QF2C
150,000₫

VAN QF2C

150,000₫

 MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi
7,000,000₫
 ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP
200,000₫
 ĐÁ CO2 ĐÁ CO2
45,000₫

ĐÁ CO2

45,000₫

 ĐẤT ĐÈN CaC2 ĐẤT ĐÈN CaC2
30,000₫
Hết hàng
 KHÍ ARGON - AR KHÍ ARGON - AR
20,000₫
Hết hàng
 KHÍ ACETYLENE - C2H2 KHÍ ACETYLENE - C2H2
20,000₫
Hết hàng
 KHÍ NITROGEN - N2 KHÍ NITROGEN - N2
20,000₫
Hết hàng
 KHÍ CARBONIC - CO2 KHÍ CARBONIC - CO2
20,000₫
Hết hàng
 KHÍ HELI - H2 KHÍ HELI - H2
20,000₫
Hết hàng
 KHÍ OXY - O2 KHÍ OXY - O2
20,000₫

KHÍ OXY - O2

20,000₫

 BÌNH OXY LỎNG XL45 BÌNH OXY LỎNG XL45
1,500,000₫
 VỎ CHAI OXY 40 Lit VỎ CHAI OXY 40 Lit
1,000,000₫
 VỎ CHAI OXY 14 Lit VỎ CHAI OXY 14 Lit
500,000₫