BÌNH OXY LỎNG XL45

1,500,000₫

Mô tả

Bình chứa Oxy lỏng, bán bình chứa Oxy lỏng, bán vỏ bình chứa Oxy lỏng.

Oxy lỏng - viết tắt là LOX, LOX hoặc Lox trong tàu ngầm, hàng không vũ trụ và các ngành công nghiệp khí - là một trong những hình thức vật lý của nguyên tố oxy.

Oxy lỏng có màu xanh nhạt và có tính thuận từ mạnh mẽ và có thể lơ lửng giữa hai cực của một nam châm móng ngựa mạnh. Oxy lỏng có tỷ trọng 1,141 g/cm3 (1,141 kg / L) và được đông lạnh với một điểm đóng băng của -222,65 °C (-368,77 ° F) và điểm sôi -182,96 ° C (-297,33 ° F) tại 101,325 kPa (760 mmHg). Oxy lỏng có tỷ lệ giản nỡ 1:861 ở 20 ° C (68 ° F); và vì điều này, nó được sử dụng trong một số máy bay thương mại và quân sự như một nguồn dưỡng khí.

Do tính chất đông lạnh của nó, oxy lỏng có thể gây ra các vật liệu nó chạm vào trở thành vô cùng dễ vỡ. Ôxy lỏng cũng là một tác nhân oxy hóa rất mạnh mẽ: vật liệu hữu cơ sẽ đốt cháy nhanh chóng và mạnh mẽ trong ôxy lỏng. Hơn nữa, nếu ngâm trong ôxy lỏng, một số vật liệu như than bánh than, cacbon đen, vv, có thể kích nổ đột từ nguồn lửa như ngọn lửa, tia lửa hoặc tác động từ thổi nhẹ. Chất hóa dầu thường thể hiện những hành vi này, bao gồm cả nhựa đường.

Sản phẩm liên quan

 VỎ CHAI OXY 10 Lit  VỎ CHAI OXY 10 Lit
400,000₫
 VỎ CHAI OXY 14 Lit  VỎ CHAI OXY 14 Lit
500,000₫
 VỎ CHAI OXY 4 Lit  VỎ CHAI OXY 4 Lit
200,000₫
 VỎ CHAI OXY 40 Lit  VỎ CHAI OXY 40 Lit
1,000,000₫
 VỎ CHAI OXY 7 Lit  VỎ CHAI OXY 7 Lit
300,000₫
 BÌNH OXY LỎNG XL45