ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP

200,000₫

Mô tả

Bán đồng hồ điều áp sử dụng trong ngành khí công công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bán đồng hồ khí Argonbán đồng hồ khí CO2bán đồng hồ khí Oxybán đồng hồ khí Nito.

Đồng hồ điều áp sử dụng để điều chỉnh áp suất làm việc chính xác với yêu cầu người sử dụng và đo áp suất khí còn lại trong bình sử dụng.

Sản phẩm liên quan

 VAN QF2D  VAN QF2D
150,000₫

VAN QF2D

150,000₫

 VAN QF2C  VAN QF2C
150,000₫

VAN QF2C

150,000₫

 THIẾT BỊ HÓA HƠI  THIẾT BỊ HÓA HƠI
20,000,000₫
 MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi  MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi
7,000,000₫
 MẶT NẠ HÀN  MẶT NẠ HÀN
800,000₫
 BỒN CO2  BỒN CO2
10,000,000₫

BỒN CO2

10,000,000₫

 ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP