THIẾT BỊ HÓA HƠI

20,000,000₫

Mô tả

Thiết bị hóa hơi các loại khí từ thể lỏng sang thể khí cho các máy nạp khí như Oxy, Nito, Argon

Sản phẩm liên quan

 VAN QF2D  VAN QF2D
150,000₫

VAN QF2D

150,000₫

 VAN QF2C  VAN QF2C
150,000₫

VAN QF2C

150,000₫

 MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi  MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi
7,000,000₫
 MẶT NẠ HÀN  MẶT NẠ HÀN
800,000₫
 ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP  ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP
200,000₫
 BỒN CO2  BỒN CO2
10,000,000₫

BỒN CO2

10,000,000₫

 THIẾT BỊ HÓA HƠI