VAN QF2C

150,000₫

Mô tả

Chúng tôi cung cấp một loạt các van áp suất cao của nhiều loại chai khí công nghiệp khác nhau cho các loại khí công nghiệp, ví dụ như Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydrogen, CO2, CO, Ethylene, N2O, Amoniac, Clo và Axetylen và Uni Van (MPR Van) cho Oxy, Nitơ, Argon, Helium, Hydro và CO2 cho nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. 

Chúng tôi cũng cung cấp các các loại van chuyên dụng cho các ứng dụng công nghiệp Y tế, Chữa cháy và Điện lạnh.

Sản phẩm liên quan

 VAN QF2D  VAN QF2D
150,000₫

VAN QF2D

150,000₫

 THIẾT BỊ HÓA HƠI  THIẾT BỊ HÓA HƠI
20,000,000₫
 MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi  MÁY BƠM KHÍ LO, LAr, LNi
7,000,000₫
 MẶT NẠ HÀN  MẶT NẠ HÀN
800,000₫
 ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP  ĐỒNG HỒ ĐIỀU ÁP
200,000₫
 BỒN CO2  BỒN CO2
10,000,000₫

BỒN CO2

10,000,000₫

 VAN QF2C