VỎ CHAI OXY 14 Lit

500,000₫

Mô tả

VỎ CHAI OXY 14 LÍT chứa 2 m3 khí oxy (chai mới 100%):

·  Thể tích 14 lít.

·  Khối lượng: 18.6 kg.

·  Áp suất thử: 250 bar.

·   Áp suất làm việc: 150 bar.

Chai mới được kiểm định bởi Trung tâm Kiểm Định 2.

Sản phẩm liên quan

 BÌNH OXY LỎNG XL45  BÌNH OXY LỎNG XL45
1,500,000₫
 VỎ CHAI OXY 10 Lit  VỎ CHAI OXY 10 Lit
400,000₫
 VỎ CHAI OXY 4 Lit  VỎ CHAI OXY 4 Lit
200,000₫
 VỎ CHAI OXY 40 Lit  VỎ CHAI OXY 40 Lit
1,000,000₫
 VỎ CHAI OXY 7 Lit  VỎ CHAI OXY 7 Lit
300,000₫
 VỎ CHAI OXY 14 Lit